1. Sunerkite visus dešinės rankos pirštus su kairės rankos pirštais.
Jei viršuje atsidurs kairės rankos nykštys, užsirašykite ant popieriaus lapo raidę „K“, jei viršuje dešinės nykštys – raidė „D“.

2. Nusitaikykit į įsivaizduojamą, nematomą taikinį.
Jei taikotės kaire akimi, primerkdami dešinę, pasižymėkite raidę „K“, jei darote priešingai – „D“.

3. Sukryžiuokite rankas ant krūtinės.
Jei kairė ranka atsidurs viršuje, pažymėkite tai raide „K“, jei dešinė – raide „D“.

4. Paplokite delnais.
Jei kairės rankos delnu plojat per dešinį, pasižymėkite tai „K“ raide, jei dešinės rankos delnu per kairį – raide „D“.

Pasirinkote? Skaitykite rezultatus čia.

Šaltinis